PUURPXL

IUCN

Responsive website

terug naar cases Cases

IUCN

IUCN Nederland is onderdeel van IUCN.org in Zwitserland. IUCN.nl maakte gebruik van hetzelfde CMS en back-end functionaliteit als de Europese website. Toen IUCN.org een redesign kreeg, was dat aanleiding voor IUCN.nl om de website compleet te herzien. Zowel visueel als qua functionaliteit.

IUCN wil samenlevingen over de hele wereld bijstaan natuurlijke hulpbronnen op een eerlijke en duurzame manier te gebruiken en tegelijkertijd de natuur te beschermen. IUCN krijgt subsidie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

De vraag:
De Europese website van de moederorganisatie waarop de Nederlandse tak meelift is te groots, te ingewikkeld en de propositie komt niet voldoende naar voren. IUCN meldde zich daarom bij ons en onze technische partner LimoenGroen met de volgende vraag: Ontwerp een nieuwe website voor IUCN.nl die qua functionaliteit beter aansluit bij de wensen van de Nederlandse organisatie en die beter de boodschap naar voren brengt. Om de kosten te drukken is de bestaande sitestructuur van IUCN.org als basis gebruikt voor het interactie-ontwerp.      

Doel van de website:
Op dit moment zijn er 37 organisaties aangesloten. Deze organisaties zijn op zoek naar kennisproducten en versterking van hun netwerk. Aan de andere kant zijn er locale, unieke projecten die ondersteuning nodig hebben. IUCN is de bruggenbouwer tussen deze partijen. Op de site moet voor organisatie duidelijk zijn waar de kracht van het IUCN netwerk ligt en locale projecten moeten de toegevoegde waarde van IUCN voor hen ligt.

IUCN devices

De doelgroep:
De overheid, het bedrijfsleven, donoren, media en studenten.

De oplossing:
Uit de briefing bleek dat de verbeterpunten qua gebruikersgemak en conversie vooral op communicatief vlak behaald konden worden. Om er zeker van te zijn dat we daarbij niets over het hoofd zouden zien, hebben we in samenwerking met onze technische partner LimoenGroen allereerst een workshop georganiseerd. De workshop leverde een heldere scope voor visueel ontwerp en technische realisatie op.

Het uiteindelijke resultaat:
Op basis van de nieuwe huisstijl die al eerder werd ontwikkeld kreeg de website een nieuwe look & feel. De gebruiker, van welke doelgroep ook, kan nu gemakkelijk zijn weg vinden op de website, door een versimpelde structuur en duidelijke hiërarchie in de site-onderdelen. De successen die IUCN heeft geboekt hebben op de nieuwe website een prominente plek gekregen. Zo ziet een investeerder in oplossingen terug hoe er op een integere manier grondstoffen worden gewonnen: dus met behoud van de natuur en op een manier die de lokale samenleving handvatten voor een duurzame toekomst biedt.

Vragen over dit project?

Puurpxl werkte aan:

Concept, UI, design

Samenwerking met:

LimoenGroen

Oplevering:

juni 2016

Bezoek iucn.nl

Meer projecten

Terug naar boven